top of page
REN_edited.jpg
REN2_edited.jpg

Koncepcja  03A

Koncepcja  06C

22EKO2

Koncepcja zagospodarowania części wspólnych osiedla mieszkalnego w Gdańsku Oliwie. 

G D A Ń S K   O L I W A 
UL. PIASTOWSKA  

bottom of page