top of page

BLOG  -  temat:

Rewitalizacja strefy historycznej - Zamek Pisz

Fragment analizy architektonicznej w strefie zamku Piskiego. --------------------------------------------------- KOLIZJE I OCHRONA ZABYTKU A. PRZYGOTOWANIE TERENU

1. Usunięcie kolizji

Na terenie zamku rozpoznano "kolizje", które znacznie blokują rozwój rewitalizacji tej strefy. Inwestycje powstające od lat 60, które należałoby pilnie usunąć z obrysu zabudowań zamkowych oznaczone zostały na rysunku symbolem A, B, G. Kolizje trudne do usunięcia z chronionego układu urbanistycznego to C, D, E, F, H.

2. Teren - zintegrowanie działek na których mieszczą się wszystkie zabudowania zamku

oraz inne elementy fortyfikacji wokół zamkowych. - wydzielenie minimalnego terenu ochronnego jako zewnętrznej linii fosy (oznaczono na kolor czerwony - określenie terenu buforowego do obsługi i ochrony obszaru chronionego - usunięcie drzew zagrażających materii zabytkowej

-------------------------------------------------------------------- B. PRZYGOTOWANIE PRAWNE - Korekta planu miejscowego i dostosowanie go do historycznego założenia zamkowego.

- Korekta zakresu strefy zamkowej do realnego obrysu zabudowań historycznych zamku.

- Wycofanie wszystkich nie gminnych własności (obiektów, instalacji) ze strefy zamkowej. -------------------------------------------------------------------- C. BADANIA - rozpoczęcie rozszerzonej kwerendy historycznej dotyczącej zabudowań zamkowych i twierdzy pruskiej. - kontynuować badania archeologiczne wykopaliskowych celu określenia faz przebudowy zamku - rozpocząć badania geofizyczne w celu odnalezienia opisywanej w źródłach wieży "Gdaniska" - rozpocząć badania architektoniczne i opracować fazy rozwoju zamku od XIV w. do XVIII w. -------------------------------------------------------------------- KONCEPCJE REWITALIZACJI W LATACH 2005-2024 A. ZAŁOŻENIA DO REWITALIZACJI STREFY ZAMKOWEJ (2005 r.)

W koncepcji rewitalizacji strefy zamkowej, propozycja pracowni projektowej zbudowana była na czterech głównych założeniach : I. Przywrócenie strefy historycznej - ekspozycja zabytku.

a) Ukazanie obrysu zamku, obwarowań, fosy wyznaczając linie w terenie parku

(np. ścieżki parkowe, materiały posadzkowe, zieleń). b) Ekspozycja ruin - odsłonięcie ścian fundamentów zamku w otwartym układzie

parkowym. c) Przywrócenie kanału fosy d) Zaawansowana oprawa informacyjna : - informacja historyczna w strefie zamku - informacja mobilna multimedialna

Rys. Koncepcja zagospodarowania strefy zamku - arch. Tomasz Kamiński (2005) II. Budowę portu jachtowego - wprowadzenie charakterystycznych walorów regionalnych do centrum miasta, ustawienie historycznej strefy między strategicznymi punktami komunikacji turystycznej (plac miejski - zamek - port - jezioro). III. Utworzenie przejść pod nasypem kolejowym - uaktywnienie zachodniego nabrzeża Pisy. Uruchomienie bezpośredniej komunikacji jeziora Roś z centrum miasta.

Rys. Koncepcja zagospodarowania strefy zamku - arch.Tomasz Kamiński (2005) IV. Realizacja parku wokół zabytku jako formy podkreślającej ekspozycję fortyfikacji renesansowych.

--------------------------------------------------------------------

B. KONCEPCJA REWITALIZACJI ZAMKU - PARK ZAMKOWY (2017 r.) W roku 2017 powstała koncepcja utworzenia strefy zamkowej w formie parku miejskiego. Koncepcja zawierała fragmentaryczną ekspozycję ruin i ekspozycję chronionego układu urbanistycznego w formie małej architektury i układu zieleni parku miejskiego.

Rys. Koncepcja zagospodarowania strefy zamku - arch. Tomasz Kamiński (2017) -------------------------------

C. KONCEPCJA REWITALIZACJI STREFY ZAMKOWEJ - EKSPOZYCJA RUIN I PARK EDUKACYJNY (2024 r.) I. Przywrócenie strefy historycznej - ekspozycja ruin zamku oraz nadbudowa ochronna "korony" ruin.  II. Oznaczenie w terenie obrysu zamku, obwarowań, fosy wyznaczając linie komunikacyjne w terenie parku

     (np. ścieżki parkowe, materiały posadzkowe, zieleń). 

III. Wprowadzenie szlaków 2 edukacyjnych - zewnętrznego nowożytnego i wewnętrznego średniowiecznego IV. Wprowadzenie funkcji użytkowych na plac zamkowy (np. boxy mobilne usługowe (punkt info, gastronomia, galeria czasowa), wyposażenie rekreacyjne, zieleń w donicach,

mała scena, makiety faz przebudowy zamku itp

-------------------------

Comments


INNE 

bottom of page